Xạ Hương, một loại thuốc quý!

Xạ hương là tên của một vị thuốc có tên khoa học là Moschus, từ xa xưa, Xạ hương được coi là một dược liệu rất quý, có giá thành rất cao, được sử dụng nhiều trong công nghệ sản xuất nước hoa, xà phòng thơm được  thế giới rất ưa chuộng, và …

Continue reading